Divermaster

Go Pro – är det tid att ta nästa steg och jobba med dykning?
Att bli Divemaster är en erfarenhet du kommer att ha mycket glädje av!
dm

Under Divemasterkursen kommer du att finslipa dina dykfärdigheter, skaffa en djupare förståelse för dykteori, lära dig organisera och genomföra dykaktiviteter samt lära dig hur man assisterar instruktören vid dykutbildning.

Kursen består av teori, poolträning, utedyk, räddningsövningar och praktik.

Det finns ett konstant behov världen över för svenskutbildade Divemasters.
Har du utbildat dig hos oss så står du högt i kurs, även på den internationella arbetsmarknaden!

dm2

Förkrav
Certifierad PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande från annan utbildnings organisation.
Certifierad PADI Rescue Diver eller motsvarande från annan utbildnings organisation.
Minimum 40 loggade dyk för att påbörja kursen. Minimum 60 loggade dyk innan certifiering.
Minimum 18 År.
Hälsodeklaration undertecknad av läkare, ej äldre än 12 månader.
Uppdaterad första hjälpen samt hjärt/lung räddning, ej äldre än 24 månader.

Pris
4.995:-

Fortlöpande kursstarter under året, se kalendern eller kontakta oss
tel 046-211 90 60 eller via e-post info@lundsdykarskola.se

dm1

FacebookGoogle+PrintFriendlyEmail